O společnosti


Sdružení projektantů bývalého projektového střediska podniku DRUPOS s bohatou tradicí zkušeností v projektování bytové a občanské výstavby, technické vybavenosti, územní a předprojektové přípravy, tvorbě interiérů a poradenské činnosti. Sídlo projektové kanceláře je ve vlastních kancelářích v Ústí nad Orlicí.


Ing. arch. Petr Kulda – autorizovaný architekt, ČKA 01766
Ing. Libor Fojtík – autorizovaný inženýr pozemních staveb, ČKAIT 0700196
Tomáš Žďárský – CAD operátor
Kristýna Chaloupková – projektantka

Na větších zakázkách pak spolupracují externí projektanti – specialisté potřebných profesí (elektro, vzduchotechnika, statika, doprava, životní prostředí, zahradní architektura ad.).

Pro některé stavební úřady neprojektujeme, nemáme na to nervy ani žaludek.
Bezplatné konzultace spořivým stavebníkům neposkytujeme!

Technické a materiální vybavení naší kanceláře odpovídá současnému standardu. Pro projekty staveb, urbanistické studie zón a územní plány používáme grafický program ArchiCAD verze 16.

Pro rozpočtování používáme program KROS.